newsppaper

Sesiunea de instruire privind cerințele de proiectare ecologică și activitățile de supraveghere a pieței în acest domeniu

În perioada 01- 02 iulie,curent, în incinta Agenției pentru Eficiență Energetică a avut loc Sesiunea de instruire privind cerințele de proiectare ecologică și activitățile de supraveghere a pieței în acest domeniu, organizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” (STARS), finanțat de Uniunea Europeană.

Formatorul Linda Rinkule (SNKE) din Lituania a instruit reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor și Supravegherii Pieței și a Agenției pentru Eficiență Energetică privind Cerințele legale de proiectare ecologică – Directiva 2009/125/CE și Noul regulament privind conformitatea produselor și supravegherea pieței nr. 2019/1020. La seminar au fost prezenți și reprezentanți ai Institutului de Standartizare din Moldova care au descris situația privind standardele europene armonizate și transpuse în țara noastră.

De asemenea, în cadrul cursului au fost discutate metodele de control în proiectarea ecologică aplicabile în Uniunea Europeană și modul de introducere a acestora în țara noastră, dar și toate aspectele legate de introducerea pe piață a noii etichete energetice, valabilă din 01 martie 2021 în Uniunea Europeană, cu acțiuni identificate pentru reprezentanții instituțiilor vizate confom legislației în vigoare privind etichetarea energetică. Studiul de caz și exemplele oferite participanților au favorizat recepția și înțelegerea cunoștințelor primite în cadrul cursului.

Amintim că, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 44/2014, Agenția pentru Eficiență Energetică are atribuția de a distribui agenților economici informația privind obligația de a plasa pe piață numai produse ce au aplicată eticheta de eficiență energetică și sunt însoțite de fișa corespunzătoare, conform cerințelor prevăzute, asigură organizarea campaniilor de informare și oferă autorităților administrației pulbice asistență informațională cu privire la achizițiile eficiente în domeniul de competență.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *