newsppaper

APP: Solicităm actorilor politici să nu ne implice în activitățile lor politice și electorale

Ca urmare a informațiilor vehiculate în rețelele de socializare privind situația creată în cazul Portului Internațional Liber Giurgiulești, Agenția Proprietății Publice (APP) a venit cu o serie de precizări, informează TRIBUNA.
Potrivit actelor normative în vigoare, Agenția Proprietății Publice este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate.
Astfel, conform Hotărârii Guvernului  Nr. 902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice este stabilit clar că APP exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu cota statului în capital social, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ, prevăzute  în anexele 4 și 4` ale hotărârii.
“Respectiv, Portul Internațional Liber Giurgiulești nu se regăsește printre entitățile expres indicate și nu se află în administrarea Agenției Proprietății Publice.
În această ordine de idei, APP reiterează că nu este în drept  și nu are atribuții de a interveni în cazul disputelor reliefate în cazul Portului. Or, Agenția Proprietății Publice nu are careva tangențe cu disputele  respective.
Regretăm insinuările făcute de către unii actori politici în adresa Agenției Proprietății Publice și solicităm să nu implice APP în activitățile sale politice și electorale” – se menționează într-o declarație emisă de APP.
Cristina Gurez 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *