newsppaper

Sergiu Burduja: „Utilizarea carnetelor TIR pe suport de hârtie nu mai corespunde cerințelor actuale”

Astăzi, 25 mai 2021, au intrat în vigoare la nivel internațional noile prevederi ale Convenției vamale relative la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR) din 14.11.1975, transmite TRIBUNA.

Cu această ocazie, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) au organizat Ceremonia oficială eTIR, cu participarea reprezentanților administrațiilor vamale și agențiilor/asociațiilor de transport auto din peste 40 de state, printre care și Republica Moldova, precum și ai mai multor organizații internaționale.

Anexa nr. 11 a Convenției TIR, care a intrat în vigoare astăzi, prevede digitalizarea procedurilor de utilizare a carnetelor TIR. Sistemul eTIR presupune introducerea datelor într-un sistem informațional unic, care vor fi distribuite în mod automat către administrațiile vamale implicate în operațiunile de tranzit și de vămuire a mărfurilor.

Acest mod de introducere și utilizare a datelor electronice în timp real va minimiza timpul de trecere a frontierelor și va facilita comerțul internațional. Totodată, prezentarea prealabilă a datelor asupra tranzacțiilor către autoritățile vamale va contribui la eficientizarea managementului riscurilor și va securiza schimbul de date între entitățile implicate (UNECE, IRU, administrațiile vamale, agențiile de transport, operatorii economici).

La evenimentul organizat online a participat și Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja. „Este evident că utilizarea carnetelor TIR pe suport de hârtie nu mai corespunde cerințelor actuale. Digitalizarea acestei proceduri este o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea în continuare a comerțului internațional datorită progresului fulminant al tehnologiilor IT, în special în contextul noilor provocări asociate cu pandemia globală COVID-19”, a afirmat Sergiu Burduja.

În Republica Moldova, proiectul eTIR este dezvoltat cu suportul UNECE și Programului USAID pentru Reforme Structurale în Moldova.

Convenția TIR prevede o procedură recunoscută la nivel internațional pentru a facilita transportul internațional al mărfurilor în tranzit prin utilizarea unui document vamal standard, recunoscut de către statele părți ale Convenției, care permite transportul marfurilor efectuat fără descărcare şi reîncărcare, peste una sau mai multe frontiere.

Republica Moldova a aderat la Convenţie în anul 1993, fiind în vigoare pentru țara noastră din 26.11.1993.

În prezent, părți la Convenția TIR sunt 77 de țări, printre care statele Uniunii Europene, Europei de Est, majoritatea statelor din Asia Centrală, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Anual, peste 35.000 de operatori economici la nivel internațional sunt autorizați să utilizeze sistemul TIR, care efectuează circa 3 milioane de transporturi cu utilizarea carnetelor TIR.

Cristina Pendea

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *