newsppaper

Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către o companie austriacă și una din Coreea de Sud

În conformitate cu tranzacția notificată, Magna Metalforming GmbH intenționează să achiziționeze 49% din acțiunile unei societăți în comun nou create (societate în comun). Partenerul societății în comun LG Electronics Inc. va contribui la societate în comun cu o afacere deja existentă (inclusiv cu active aflate în Coreea de Sud, China și SUA). După crearea societății în comun, LG Electronics Inc. va deține 100% din acțiuni înainte de a vinde 49% din acțiuni către Magna Metalforming GmbH, în timp ce LG Electronics Inc. va păstra 51% din acțiunile societății în comun. Societatea în comun cu deplină funcționalitate va fi controlată în comun de către Magna Metalforming GmbH și LG Electronics Inc, informează TRIBUNA.

Părțile tranzacției notificate sunt active pe teritoriul Republicii Moldova pe piața vânzării componentelor auto (Magna Metalforming GmbH) și, respectiv, pe piața vânzării produselor electronice (LG Electronics Inc.). Părțile implicate în realizarea operațiunii de concentrare economică notificată nu dețin nici o prezență directă în Republica Moldova.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

Cristina Pendea

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *