newsppaper

Pavel Perju: Anul 2020 a fost foarte bun pentru Fabrica de Sticlă din Chișinău

Directorul Fabricii de Sticlă din Chișinău, Pavel Perju a declarat că, în linii mari, anul 2020 a fost un an foarte bun, informează TRIBUNA.

„Dacă e să ne referim la indicatorii economici, pot comunica despre faptul că, în rezultatul activității economico-financiare, conform situațiilor financiare mărime de 44 068 693,11 lei sau cu circa 31% mai mare decât în anul precedent, 2019”,  a declarat Perju, într-un interviu pentru www.curentul.md.

El a mai spus că, marja profitului net constituie cea mai bună metodă de diagnosticare a capacității globale a companiei de a obține profit, dat fiind faptul că atât costurile și cheltuielile, cât și impozitul pe venit achitat sunt luate în calcul. În anul 2019 marja profitului net a constituit 4,42 %, iar în 2020 a crescut până la 11,5%.

Totodată, conducătorul a menționat că, impozitul pe venit din activitate constituie 8 270 915,44 lei: „Altfel spus, fabrica contribuie direct la formarea veniturilor bugetului de stat. Accentuez acest lucru pentru a confirma importanța entității și necesitatea depunerii eforturilor pentru a menține activitatea ei. Dar, aceasta va fi posibil doar în cazul reutilării/schimbului utilajului existent, care are o durată de exploatare ce depășește cu mult termenii stabiliți de producătorii acestor utilaje”.

De asemenea, Perju a accentuat că, rentabilitatea economică constituie 10% și s-a majorat cu 5 puncte procentuale față de anul precedent, iar rentabilitatea financiară a crescut de la 3,5% în anul 2019 la 8,6% în anul 2020.

„Rata stabilității financiare a atins un nivel de 100% în anul 2020, ceea ce vorbește despre posibilitatea întreprinderii de a contracta credite/împrumuturi pentru realizarea proiectelor investiționale. Lichiditatea absolută este un indicator ce reflectă în ce măsură este capabilă întreprinderea să-și onoreze imediat obligațiile curente – în anul 2020 a fost de 22,55 față de 8,34 în anul 2019”, a spus directorul Fabricii.

 

Cristina Jicol

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *