newsppaper

Victor Stepaniuc – cu o scrisoare deschisă către șefului statului: Nu e tragedie națională, e un precedent urât

Victor Stepaniuc, ex- Șef Direcție Consultanță al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, care a anunțat că a fost demis la 12 aprilie curent, a adresat astăzi o scrisoare deschisă Președintelui țării, informează TRIBUNA.

În scrisoare, fostul vicepremier spune că analiza noii structuri a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, lichidarea Direcției consultanță, crearea unor noi direcții și secții, demonstrează că s-a făcut intenționat pentru eliminarea sa din Aparatul Președintelui Republicii Moldova, din cauza unor viziuni politice și profesionale.

Stimată Doamnă Președinte!

Țara noastră- Republica Moldova se afla într-o situație foarte complicată. Adevărații patrioți ai Moldovei, indiferent de viziunile lor politice sunt obligați sa acționeze întru edificarea în Patria noastră a unui sistem politic și social- economic viabil, care ar asigura dezvoltarea durabilă și  prosperarea cetățenilor. Este o sarcina extrem de complicată, care în anii Independenței nu a fost abordată fundamental și pragmatic de elitele politico-intelectuale ale țării. Venirea Dumneavoastră în politica mare în ultimii ani, alegerea in funcția de Președinte  al Republicii Moldova a dat naștere unor speranțe, a creat premise pentru noi abordări pe calea consolidării societății și modernizării țării. Este bine cunoscut faptul, că societatea moldovenească este profund scindată pe criterii politice, geopolitice, ideologice, culturale, civilizaționale, etno-lingvistice, etc. O sarcină primordială a conducerii și elitelor politico-intelectuale ale țării este depășirea dezbinării și mobilizarea cetățenilor întru edificarea si prosperarea Patriei noastre comune- Republica Moldova. Necesitatea consolidării societății moldovenești, în calitate de factor important al dezvoltării Republicii Moldova, a fost abordată în ultimele decenii de numeroși savanți moldoveni. Consecințele nefaste ale  dezbinării şi încrâncenării elitelor politico-intelectuale  din Republica Moldova   în anii Independenței  au fost conștientizate și de mulți politicieni și oameni de stat, precum M.Snegur, P.Lucinschi, V.Voronin, D.Diacov, Ig.Dodon, D.Braghiș, I.Calin, N.Andronic, D.Pulbere, M.Lupu, etc.

În situația social-politică și economică actuală, acutizată în extremis de pandemie, exodul populației, colapsul multor domenii ale economiei, degradarea  unor segmente importante ale administrației publice, conducerea țării- Președintele, Parlamentul, Guvernul, toate puterile în stat trebuie să conlucreze, să propună și să implementeze măsuri urgente pentru redresarea situației în țară, pentru a evita o catastrofă umanitară și falimentul statului. Pentru a realiza  o modernizare și dezvoltare a țării noastre, care după Constituție e republică parlamentară,  sunt necesare: voință politică, dialog cu elitele politico-intelectuale și economice și…cadre. O echipă competentă și inteligentă de cadre… A întruni o echipă guvernamentală competentă, inteligentă, credibilă in condițiile de azi este  imposibil  fără implicarea  masivă a mai multor forțe politice. În calitate de fost funcționar de stat, ex-deputat, ex-viceprim-ministru, martor ocular al proceselor politice, transformărilor în cadrul aparatului de stat și evoluției elitelor politico- administrative în anii 1996- 2021 afirm, că în acești 25 de ani, eficiența, competența și potențialul aparatului de stat a degradat semnificativ. Politica de cadre nu există, pregătirea cadrelor pentru serviciul public e haotică și fragmentară, iar partidele politice de la guvernare și fenomenul destructiv al instabilității politice din ultimele decenii,  au viciat mult sistemul de recrutare și promovare a cadrelor în serviciul public, care în prezent doar parțial corespunde teoriei și bunelor practici ale administrației publice.

O boală a  guvernanților -este lipsa de respect pentru legislația și ştiința administrației publice si serviciului public. Majoritatea statelor au conștientizat, ca politicul și administrația publică, serviciul public sunt fenomene diferite. SUA, Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda, Polonia au implementat legislația respectivă, normele de conduită, relatiile, interactiunea  între politic și  administrație publică înca în sec. 18- 19. În Republica Moldova însă, aceste domenii nu sunt clar separate pîna în prezent, iar mulți politicieni de la guvernare în relațiile cu funcționarii publici se comporta arogant, ca boierii cu argații, ignorând  experiența, profesionalismul, calificarea funcționarilor publici, opiniile acestora, încălcând grav prevederile legislației în vigoare și rigorile teoretice privind serviciul public, statutul funcționarilor publici.

O asemenea atitudine față de cadre și potențialul uman al țării, inclusiv față de cadrele cu experiență administrativă și politică,  îndeosebi în condițiile deficitului de specialiști este absolut păguboasă.

Spre regret, acțiunile Președintelui Maia Sandu și a conducerii Aparatului Președintelui Republicii Moldova  în domeniul cadrelor si utilizării potențialului cadrelor cu experiență în  procesul complex de guvernare a țării sunt derutante și chiar dăunătoare.

Exemple elocvente sunt decretul privind componența Consiliului Suprem de Securitate, precum și decretele privind lichidarea Consiliului Societătii Civile pe lînga Președintele Republicii Moldova, lichidarea comisiei privind reforma constituțională, aprobarea noii structuri a Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Toate aceste decrete au caracter strict politic și au fost emise pentru a denigra unele inițiative benefice ale fostului Președinte.

Principii importante ale administrării statului sunt memoria instituțională, stabilitatea, continuitatea, conlucrarea, preluarea bunelor practici. Este contraproductivă și distructivă practica denigrării  și desconsiderării faptelor predecesorilor. Având în vedere aceasta, și în calitate de ex-deputat și martor ocular al evenimentelor politice de la 1989 încoace afirm, ca, avem ce învăța de la foștii conducători – M.Snegur, P.Lucinschi, V.Voronin, Ig.Dodon,N. Timofte, M.Lupu,  etc.,  care pe lînga  greșeli, au făcut și fapte bune. Acești conducători în condiții grele pentru țară au știut să conlucreze cu diferite forțe politice și societatea civilă, au știut să asculte mai multe puncte de vedere, inclusiv de alternativă și deseori neplăcute. După modelul multor țări Președintele Ig.Dodon a creat un întreg mecanism de conlucrare cu personalitățile cu experiență, foști funcționari de stat, experți, oameni de știință în cadrul Consiliului Societății Civile. În componența acestui Consiliu de  162 de persoane, circa 84  erau savanți și foști funcționari de stat de rang înalt. Modelul respectiv de conlucrare a conducerii statului cu elitele societății și foștii conducători de rang înalt este legiferat în Marea Britanie- Camera Lorzilor, în Italia – Consiliul Înțelepților, în Cehia, Spania, etc. Spre regret, fără a se interesa de activitatea Consiliului  Societății Civile,  comisiilor, care au înaintat  peste 240 de inițiative si proiecte de legi, hotărâri privind dezvoltarea economiei, industriei, sistemului de protecție socială, educație, cultură, cercetare, securitate națională, Președintele Maia Sandu lichidează prin decret Consiliul Societății Civile pe lînga Președintele Republicii Moldova. Fără măcar a adresa 2 propoziții de mulțumire și respect pentru activitatea obștească neremunerată a unor oameni de vază a țării noastre.

Aceiaşi soartă a avut și comisia privind reforma constituțională, creată de Președintele Dodon la insistența mai multor savanți și practicieni din domeniul dreptului constituțional și administrației publice, care au venit cu inițiativa de a cauta rezolvare pentru unele articole din Constituție, ce conțin contradicții ori sunt tălmăcite în contradictoriu de constituționaliști. Comisia, lucrând pe baze obștești, în decurs de 5 luni  a pregătit câteva proiecte de modificări în Constituție. Spre regret, și munca celor 22 de savanți din comisia respectivă a fost tratată cu indiferență, iar comisia, prin decretul Președintelui M.Sandu, a fost lichidată.

Indiscutabil, un asemenea model de guvernare, practicat de Președintele Maia Sandu, când este ignorată conlucrarea cu elitele politice, experiența și expertiza diverselor segmente de specialiști în diverse domenii ale vieții social-politice nu poate fi în beneficiul țării și suveranității naționale. Nu poți guverna o țară, ghidandu-te doar de sfaturile unor “experți” de la organizația de tineret a PAS-ului ori a consilierilor străini.

În legătură cu lichidarea prin decret prezidențial a funcției de Șef Direcție consultanță, reiterez următoarele:

1.Am ocupat funcția de  Șef Direcție consultanță  în baza unui concurs, organizat în conformitate cu legislația în vigoare. Participarea la concurs la această funcție a fost motivată de statutul funcției, atribuțiile, fișa postului, cunoștințele, experiența mea în funcții de demnitate publică și serviciu public, mărimea salariului de funcție, etc.

2.Am lucrat în funcția de Șef  Direcție consultanță, respectând strict legislația în vigoare și atribuțiile de serviciu, fiind apreciat în cadrul evaluărilor activității mele și a Direcției pe care am condus-o cu calificative ”bine” și ”foarte bine”.

3.Experiența și activitatea mea în funcții publice, de demnitate publică, în serviciul public este foarte vastă: consilier local(4 ani), consilier raional(1,5 ani), deputat în Parlament în 6 legislaturi(13 ani), de 4 ori președinte de comisie parlamentară, în 4 legislaturi membru al Biroului Permanent al Parlamentului, viceprim-ministru în 3 guverne(2 ani),etc.

4.În calitate de funcționar public dețin gradul de calificare de  Consilier de stat al 

Republicii Moldova de clasa I. (Articolul 33 al Legii  Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public). 

5.Dețin gradul științific de doctor în istorie la specialitatea ”Teoria, metodologia și istoria administrației publice în Moldova”. Am titlul științific de conferențiar universitar în domeniul științelor politice.

6.Pentru ”înalte calități  profesionale și activitate intensă pe tărâm social” sunt decorat cu  înalte distincții de stat- Ordinul Republicii și Ordinul de Onoare.

În contextul argumentelor prezentate supra, și luând in vedere prevederile legislației muncii și  Legii  Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia public și statutul funcţionarului public am profund nedumerit de atitudinea conducerii Aparatului Președintelui Republicii Moldova  față de persoana și experiența mea profesională. Lichidarea Direcției consultanță și propunerea de a ocupa funcția de consultant superior în Direcția relații cu cetățenii și controlul examinării petițiilor, care este cea mai inferioară funcție de funcționar public în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova e discriminatorie, încalcă principiile Serviciului public, precum cel al profesionalismului, stabilității, egalității  și non-discriminării, stipulate în   Art. 5 al Legii  Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public.

Analiza noii structuri a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, lichidarea Direcției consultanță, crearea unor noi direcții și secții, precum și degradarea mea în funcție cu 4 trepte ierarhice și salariale, nemotivată juridic, demonstrează, că aceasta s-a făcut intenționat pentru eliminarea mea din Aparatul Președintelui Republicii Moldova din cauza unor viziuni politice și profesionale.

     Presiunile, făcute împotriva mea, prin lichidarea funcției deținute și ostracizarea publică din cauza viziunilor mele politice  încalcă flagrant prevederile  Constituției și Legii  Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, inclusiv:

-Articolul 14, litera f, care stipulează, ca funcţionarul public are dreptul ”să beneficieze de stabilitate în funcţia public deţinută, precum şi de dreptul de a fi promovatîntr-o funcţie public superioară”.

-Articolul 15(1), care arată, ca ”Dreptul la opinie al funcţionarului public estegarantat”.

-Articolul 16, care indică, că ”Funcţionarii publici pot avea calitatea de membru al partidelor politice sau organizaţiilor social-politice legal constituite, cu excepţiile prevăzute de lege”.

-Articolul 20(1), care stipulează, că ”Funcţionarii publici în exerciţiul atribuţiilor lor sînt protejaţi de lege”.

Este regretabil, ca un Președinte, care a pledat în campania electorală pentru corectitudine, moralitate și respectul pentru principiile statului de drept și-a bătut joc de o persoană cu anumite merite fata de stat, aflat cu 4 luni înainte de pensionare, ignorând:

– calificarea, experiența, cunoștințele în domeniul educației, administrației publice, istoriei, culturii, cercetării, politicii interne, politologiei, dreptului.

-corectitudinea și loialitatea mea în calitate de funcționar public și drepturile mele constituționale la muncă, opinie și activitate politică,

-prevederile art.183 al Codului Muncii, care acordă garanții pentru funcționarii publici, ce se află în perioada pre-pensionară.

Nu e tragedie națională, e un precedent urît, o atitudine față de drepturile omului.

E o lecție pentru noi toți, avem nevoie de educație…

 

 Cu respect,

                                                             Victor Stepaniuc,

                                                             ex- Șef Direcție Consultanță al

                                                            Aparatului Președintelui Republicii Moldova”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *