newsppaper

Vitalie Zaharia, despre eforturile Î.S. „Poșta Moldovei” orientate către îmbunătățirea experienței de business pentru vânzători și cumpărători

Directorul general interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, Vitalie Zaharia participă astăzi la prima conferință dedicate facilitării comerțului transfrontalier e-TRADECON, informează TRIBUNA.

În cadrul evenimentului, Vitalie Zaharia a relatat despre eforturile Î.S. „Poșta Moldovei” orientate către modernizarea infrastructurii existente, îmbunătățirea experienței de business pentru vânzători și cumpărători, dar și despre posibilitățile de livrare a mărfurilor la export: 

  1. Dezvoltarea comerțului electronic(Parteneri USAID, E-Gov, Vama, etc)

În contextul dezvoltării comerțului electronic – Poșta Moldovei în calitatea sa de Operator Național cu cea mai mare acoperire teritorială și cu cea mai diversificată gamă de servicii – este un jucător și un partener indispensabil atât la nivel național, cât și internațional, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.

La etapa actuală, în parteneriat cu autoritățile guvernamentale din RM, dar și prin inițiativa UPU, întreprinderea își propune de a realiza planul Operation Readiness for E-commerce, scopul final al căruia este de a realiza conexiunea dintre orice vânzător și cumpărător din orice colț al lumii prin intermediul rețelei și serviciilor poștale oferite de Î.S. ”Poșta Moldovei” împreună cu celelalte 192 administrații poștale din întreaga lume.

În calitate de componentă cheie a comerțului electronic la nivel național și internațional, dar și prin prisma Foii de parcurs privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și a comerțului,  Î.S. ”Poșta Moldovei” își propune de a se lansa pe mai multe dimensiuni cum ar fi:

  1. Poșta ca Centrul Multifuncțional de sortare, transportare și distribuire de trimiteri poștale;
  2. Poșta ca agent economic autorizat;
  3. Poșta ca furnizor de soluții de plăți online;
  4. Poșta ca platformă „one stop shop” (vânzare on-line a mărfurilor, platformă de e-learning)
  1. Poșta – transportator și distribuitor de trimiteri poștale

       Pentru a juca rolul de transportator internațional a trimiterilor poștale prin intermediul rețelei  Internaționale, Î.S. ”Poșta Moldovei” urmează să furnizeze servicii integrate de colectare, depozitare, prelucrare, vămuire/devamare și transportare. Această etapă presupune implementarea unei interfețe care va corela platforma electronică a agentului economic cu pachetul de servicii poștale a Î.S. Poșta Moldovei.

       Astfel, se intenționează identificarea soluțiilor de încheiere a contractelor cu agenții economici autohtoni care își doresc să expedieze producția lor pe piețele internaționale, oferindu-le o gamă largă de servicii poștale la condiții reciproc avantajoase, inclusiv servicii care includ instrumente de urmărire și localizare a trimiterilor și serviciul de returnare a trimiterilor.

      Pentru a realiza această sarcină eficient, în termeni proximi și la standarde internaționale, vom pune accent pe Automatizarea prelucrării coletelor și procesării vamale a trimiterilor poștale prin crearea unui Centrul Multifuncțional Republican de Procesare a Poștei la care vor putea avea acces toți providerii de servicii poștale din țara noastră.

      Poșta Moldovei este deja în proces de implementare a unui astfel de proiect. A fost identificați partenerii de finanțare și dezvoltare. Suntem în prezent la etapa de identificare locație, elaborarea studiul de fezabilitate și a proiectului tehnic.

 Poșta – furnizor de soluții de plăți online

      Odată cu obținerea licenței pentru monedă electronică, Î.S. ”Poșta Moldovei”, calitate de furnizor și prestator de servicii de plăți online, fără numerar, va oferi pentru clienții din circuitul E-Commerce soluții și servicii financiare pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare/cumpărare a produselor online.

      Aceasta prevede deschiderea conturilor de plăți pentru persoanele fizice și juridice în platforma E-money operată de Î.S. „Poșta Moldovei”, numit ”portofel electronic” sau ”eWallet”.

    Astfel, cu instrumentele pe care le va avea potențialul client al circuitului E Commerce – nu va mai fi necesară deplasarea la oficiul poștal sau la centrul de livrare, utilizarea serviciile de plată fiind posibile a fi efectuate foarte simplu, printr-un singur clic, prin intermediul serviciilor WEB, aplicațiilor IOS/Android, prin telefoanele mobile, tablete și alte device-uri.

Condiții pentru E-Commerce  Obținerea de către Î.S. „Poșta Moldovei” a statutului de Agent Economic Autorizat

Odată cu obținerea statutului de AEO PM va realiza simplificarea procedurilor vamale și va genera un șir de beneficii mai ales pentru clienții din circuitul E-Commerce și anume:

–         Reducerea de controale fizice şi documentare;

–         Tratament prioritar al mărfurilor şi mijloacelor de transport;

–         Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;

–         Facilitarea accesului la simplificările vamale;

–         Notificarea prealabilă;

–         Îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile vamale;

–         Recunoaşterea drept partener de afaceri securizat şi sigur;

Altă condiție – Interconexiunea dintre sistemul informațional poștal CDS și sistemul informațional vamal ASYCUDA

      Î.S. ”Poșta Moldovei” a implementat în 2018 Sistemul de declarații vamale electronice (CDS) pentru trimiterile poștale cu conținut de marfă. La moment se realizează schimbul de date electronice vamale în prealabil cu toate țările membre UPU, obligatoriu prin convenție din ian 2021.

      Întreprinderea conlucrează în permanență cu Serviciul vamal în vederea realizării interconexiunii între sistemele CDS și ASYCUDA.  Aceasta însemna recunoașterea și aprobarea formularelor poștale CN22 și CN23,  în calitate de declarații vamale și integrarea acestora în sistemul electronic vamal. În proces de analiză și discuții la acest subiect cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal (caută parteneri dezvoltare și finanțare).

Poșta – integrator și platformă de „one stop shop”

Pentru a impulsiona și susține desfacerea produselor autohtone, Î.S. ”Poșta Moldovei” dezvolta câteva dimensiuni noi pentru a deveni integrator și pentru a oferi platforma de „one stop shop”.

         Astfel. va fi implementat un nou Portal – Posta.md care va conține aplicații informatice moderne și care va integra cabinetul personal al clientului cu posibilitatea accesării tuturor acestor aplicații electronice pentru urmărirea trimiterilor, pentru calcularea taxelor de expediere și vamale, pentru îndeplinirea declarațiilor vamale online, dar și informațiile utile ce țin de obiectele interzise spre expediere în diferite țări. De asemenea clientul – subiectul de E-Commerce – va putea obține rapoarte personalizate despre statutul trimiterii sale, inclusiv returnări, întârzieri, termene de livrare.

         De asemenea a fost dezvoltat deja conceptul unui magazinul poștal electronic poșta e-shop  care va oferi producătorilor autohtoni posibilitatea să plaseze produsele spre comercializare pe pagina gestionată de Poșta Moldovei. O alta idee este crearea conceptului de poșta e – school (e-learning) care va oferi cursuri inclusiv on-line despre structura și funcționalitatea e-commerce atât pentru start-up-uri cât și pentru cei mai avansați.

Pentru a deveni competitivi, Poșta Moldovei trebuie să revizuiască politica de prețuri pentru serviciile integrate de comerț electronic reieșind din costuri, cererea de piață, capacitatea de plată a consumatorului și concurența existentă.

Serviciul modern de Curier Rapid al ÎS  „Poșta Moldovei”

O componentă esențială a comerțului electronic o reprezintă serviciile de livrare oferite atât furnizorului cât și consumatorului (cumpărătorul).

      Î.S. ”Poșta Moldovei” stimulează investițiile în dezvoltarea serviciului de curierat, prin demararea proiectelor, de extinderea rețelei centrelor de curierat la nivel de țară, de digitizarea întregului proces logistic, de înnoirea a flotei auto.

      Recent a fost creat cel mai mare și cel mai performant și modern Centru de Curierat amplasat pe str. Aleea Gării, 6  care a fost creat pentru utilizatorii de servicii de curierat și magazinele online care au nevoie de siguranță și flexibilitate. În acest Centru vor fi disponibile servicii dedicate comerțului electronic.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *